تست لاکتات

تست لاکتات

آستانه غیر هوازی نقطه ای است که در فعالیت های با فشار بسیار بالا دیگر توان ادامه دادن برای شما مقدور نمیباشد. این نقطه بعضی اوقات آستانه لاکتیک گفته میشود. شما شاید در خصوص اصطلاحاتی چون "شروع تجمع لاکتات خون" و یا "حالت حداکثر لاکتات پایدار" شنیده باشید. دانشمندان ورزشی برای نشان دادن این اندازه، راه های گوناگونی دارند. اما منظور ما در اینجا این است که شدت به حدی است که وارد محدوده قرمز میشود. در چنین شدتی شما متوجه میشوید که علیرغم تنفس زیاد نمیتوانید آن را تحمل کنید. آستانه غیر هوازی درصد Vo2max را نشان میدهد.